Часовите по шпански јазик се реализираат преку користење на оригинални материјали кои обезбедуваат јазично и сеопфатно познавање на шпанското говорно подрачје. Курсот по шпански јазик се состои од часови кои се динамични, интерактивни и опфаќаат голем број на интересни теми. Граматиката на шпанскиот јазик се изучува преку специјално дизајниран метод кој е лесен и разбирлив.

Општи информации за курсевите по шпански јазик:

  • Почеток на курсевите – од 15-ти септември
  • Стандардни курсеви – темпо на работа: 2 пати неделно по 1 час и 15 минути
  • Траење на курсот – 8 месеци